Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Cách thức Hoạt động

Sử dụng kỹ năng giao dịch của bạn để gia tăng vốn từ những giao dịch thành công, bằng cách kiếm phần trăm trong lợi nhuận từ các nhà đầu tư của bạn (lên tới 50%).

Đồ họa

Trở thành Nhà quản lý Chiến lược Ngay hôm nay

  • Đăng ký Tài khoản ECN có Chênh lệch bằng 0.
  • Xác minh hồ sơ của bạn.
  • Nhận trang Nhà quản lý của riêng bạn đối với các số liệu thống kê giao dịch.
  • Chia sẻ kết quả giao dịch của bạn trên truyền thông xã hội.
Trở thành-nhà đầu tư-forex
Scroll Top